Практикум з іхтіології (загальної і спеціальної)

Анотація

У навчальному посібнику наведено визначальні таблиці встановлення різних систематичних одиниць іхтіофауни (класів, родин, родів і видів), систематику, філогенію, походження, розвиток, загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп круглоротих рибоподібних, хрящових, ганоїдних, костистих та лопатоперих риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни «Іхтіологія» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національниого університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Іхтіологія

Бібліографічний опис

Практикум з іхтіології (загальної і спеціальної) : навчальний посібник для підготовки бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. Г. Шевченко [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ - плюс, 2022. - 399 с.