Обвідні поверхні однопараметричної множини площин: конструювання, вирізання відсіків, побудова розгорток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Конструювання розгортних поверхонь здійснено на основі використання апарату диференціальної геометрії та теорії поверхонь. Розглянуто різні способи утворення поверхонь в залежності від способу формування однопараметричної множини площин. Приділено увагу конструюванню поверхонь за заданою напрямною кривою, яка є спеціальною лінією поверхні. Показано практичне застосування розроблених способів. Побудовано розгортки поверхонь на основі незмінності геодезичної кривини поверхні при її згинанні. Запропоновано аналітичний опис потрібного контуру відсіку поверхні за допомогою спеціальної інтерполяційної кривої, яка не схильна до осциляцій. Для науковців та фахівців з комп’ютерного моделювання розгортних поверхонь за заданими умовами і побудови їх розгорток.
Опис
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
конструювання розгортних поверхонь
Бібліографічний опис
Обвідні поверхні однопараметричної множини площин: конструювання, вирізання відсіків, побудова розгорток : монографія / С. Ф. Пилипака, Т. А. Кресан, І. Ю. Грищенко. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 314 с. - ISBN 978-617-7055-89-0
Зібрання