Грошова оцінка земель населених пунктів в умовах ринкових відносин

dc.contributor.authorЛихогруд, Олександра Миколаївна
dc.date.accessioned2017-09-26T12:02:20Z
dc.date.available2017-09-26T12:02:20Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionDissertation for a scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.06 Economics of nature use and environmental protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In this dissertation a comprehensive theoretical analysis of the monetary value of land in the urban system at the present stage of development of the country are conducted, improving its methodological foundations and evaluation of environmental and economic effectiveness of monetary value of land settlements mechanism under market conditions. The analysis of the theoretical foundations of ground rent and features of its formation in the conditions of urbanization. The value of land on urban systems and approaches to its definition in the market conditions are investigated. International experience in valuation of land within urban areas and the historical background of land evaluation settlements in Ukraine is analyzed. The questions of privatization and land demarcation of lands of state and municipal property as a prerequisite for improving the approaches to their assessment. The problems of monetary valuation of land settlements in Ukraine, in particular, information support assessment, methodological support assessment and evaluation indicators for the fiscal and regulatory purposes. The features of the monitoring indicators of monetary value of land settlements. When covering directions of improvement of methodical bases of monetary value of land settlements, namely modeling standards capitalized rental income, the rationale of the system of corrective coefficients and the legal mechanism of the evaluation. A mathematical modeling of economic-capitalized standards of rental income, the proposed integration of the land evaluation system of settlements in the information system of the State Land Cadaster, and carried out testing and evaluation of the effectiveness of improving the monetary valuation of land in the settlements of different status. Formulated prospects for improving the methodology for determining the standards of capitalized rental income based on land market monitoring datauk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційному дослідженні виконано комплексний теоретичний аналіз грошової оцінки земель у містобудівних системах на сучасному етапі розвитку країни. Удосконалено її методичні засади та визначення еколого-економічної ефективності механізму такої оцінки земель населених пунктів у ринкових умовах. Проаналізовано теоретичні основи земельної ренти й особливості її формування на тлі урбанізації. Досліджено питання цінності земельних ресурсів містобудівних систем та підходи до її визначення в умовах ринку. Досліджено світовий досвід оцінки земель у межах урбанізованих територій та історичні передумови оцінювання земель населених пунктів в Україні. Розглянуто питання приватизації земель і їх розмежування на державну та комунальну власність як передумову вдосконалення підходів до їх оцінки. Розглянуто проблемні аспекти грошового оцінювання земель населених пунктів, зокрема його інформаційне та методичне забезпечення, застосування показників оцінки для фіскальних і регуляторних цілей та особливості їх моніторингу. Обґрунтовано напрями вдосконалення методичних засад оцінки зазначених земель, а саме: моделювання нормативів капіталізованого рентного доходу, формування системи коригувальних коефіцієнтів та організаційно-правовий механізм оцінювання. Здійснено економіко-математичне моделювання нормативів капіталізованого рентного доходу, запропоновано інтегрувати систему оцінювання земель населених пунктів в інформаційну систему Державного земельного кадастру. Виконано апробацію та оцінювання рівня ефективності вдосконалення грошової оцінки земель у населених пунктах різного статусу. Сформульовано перспективні напрями покращення методики визначення нормативів капіталізованого рентного доходу на основі даних моніторингу ринку земельuk_UA
dc.identifier.citationГрошова оцінка земель населених пунктів в умовах ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / О. М. Лихогруд ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/4259
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectоцінка, земельна рента, базова вартість, рентний дохід, населений пункт, ринок земельuk_UA
dc.titleГрошова оцінка земель населених пунктів в умовах ринкових відносинuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Lykhogrud A.M.pdf
Розмір:
920.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання