Фізика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр НУБіП України
Анотація
В навчальному посібнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра відповідно до програми предмету “фізика”. Представлено короткі довідкові дані з: основ фізичних вимірювань; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких понять вищої математики. Для слухачів підготовчих курсів НУБіП України, абітурієнтів, що готуються до здачі ЗНО з предмету «фізика», самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вузів
Опис
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів та природокористування як навчальний посібник для для слухачів підготовчих курсів НУБіП України, та абітурієнтів, що готуються до здачі ЗНО з предмету “фізика”
Ключові слова
фізика
Бібліографічний опис
Фізика : навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів НУБіП України, абітурієнтів, що готуються до здачі ЗНО з предмету «фізика», самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вузів / В. В. Бойко [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 631 с.