Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін

dc.contributor.authorКлак, Інна Євгеніївна
dc.date.accessioned2016-01-20T13:28:00Z
dc.date.available2016-01-20T13:28:00Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionThesis for the Candidate Degree in Pedagogy, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. The thesis is a theoretical and experimental argumentation of scientific methods of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines. The analysis of the modern approaches to forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence has been accomplished, the notional and terminological concept of the problem has been defined more precisely. The pedagogical conditions of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence have been determined, theoretically grounded and experimentally tested. The model of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines has been designed. The suggestions and recommendations of improving the content of training future teachers-philologists have been proved, the criteria that reflect the level of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence have been systematized. The appropriate diagnostic tools, innovative forms and methods of forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines have been suggested. The pedagogical experiment on forming the future teachers-philologists’ professional communicative competence in the process of learning the special disciplines proving the effectiveness of the author’s approach has been planned and implementeduk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2015. Дисертаційне дослідження є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного забезпечення формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Здійснено аналіз сучасних підходів до формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів, уточнено понятійно-термінологічний апарат досліджуваної проблеми. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів. Розроблено модель формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, систематизовано критерії, що відображають рівень сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів, запропоновано відповідний діагностичний інструментарій, інноваційні форми та методику формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін. Сплановано та реалізовано педагогічний експеримент з формування досліджуваного феномена, яким доведено ефективність обраного підходуuk_UA
dc.identifier.citationФормування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. Є. Клак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/1519
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпрофесійна комунікативна компетентність, майбутні учителі-філологи, педагогічні умови, модель формування, зміст професійної підготовки майбутніх учителів-філологівuk_UA
dc.titleФормування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплінuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Klak I.Ye.pdf
Розмір:
649.33 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання