Машини і обладнання для : підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Анотація

В навчальному підручнику представлено обладнання для утримання тварин та приведено машини, які використовують для виконання технологічних процесів, що задіяні у виробництві тваринницької продукції. Навчальний підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»). Навчальний підручник може бути корисним для спеціалістів, які займаються технічним забезпеченням тваринницьких підприємств, ремонтом та сервісним обслуговуванням фермської техніки.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 22 листопада 2017 р.)

Ключові слова

машини для тваринництва

Бібліографічний опис

Машини і обладнання для тваринництва: підручник для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / І.І. Ревенко [та ін.]. - Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. - 304 с. - ISBN 978-617-640-362-3