Економічний механізм регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти України в умовах глобальних викликів

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У монографії розкрито теоретичні засади формування економічного механізму регулювання здоров’язбережувального освітнього простору України в умовах глобальних викликів. Запропоновано базові підходи щодо дослідження механізмів державного регулювання створенням здоров’язбережувального простору освіти й виокремлено проблеми впровадження здоров’язбережувального концепту в освітню систему України за умов воєнного стану. Розкрито основні складові щодо розбудови сучасного освітнього простору в Україні у контексті управління впровадженням концепту здоров’язбереження. Обгрунтовано глобалізаційні тенденції і принципи підготовки науково-педагогічних працівників до управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти. Розкрито напрямки забезпечення галузевої конкурентоспроможності й удосконалення механізмів регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти в Україні у процесі функціонування провідних галузей національної економіки. Розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, фахівців різних секторів національної економіки України.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

освіта, освіта України, education, education of Ukraine, Bildung, Bildung in der Ukraine, edukacja, edukacja na Ukrainie

Бібліографічний опис

Горяна, Л. Г. Економічний механізм регулювання розвитку здоров’язбережувального простору освіти України в умовах глобальних викликів : монографія / Л. Г. Горяна, Н. М. Вдовенко, О. М. Олексієнко. - К. : НУБіП України, 2023. - 261 с.

Зібрання