Теплофізичні властивості напівфабрикатів та харчових продуктів

Анотація

Довідник містить основні теплофізичні характеристики напівфабрикатів та продуктів, що необхідні для проведення розрахунків обладнання для харчової промисловості. Довідник призначений для студентів технологічних, біотехнологічних та механічних спеціальностей для підготовки до виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», а також може бути корисним спеціалістам підприємств харчових і переробних галузей АПК, аспірантам, науковим співробітникам та викладачам закладів вищої освіти для інженерних розрахунків та виконання дипломних проектів

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

харчова промисловість, теплофізичні властивості напівфабрикатів, напівфабрикати, харчові продукти

Бібліографічний опис

Теплофізичні властивості напівфабрикатів та харчових продуктів : довідник / М. М. Жеплінська, В. П. Василів. - К. : Фірма «ІНКОС», 2021. - 206 с.