Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Ч.1 Рослинництво

Анотація

В першій частині підручника «Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології. Частина 1. Рослинництво» викладено морфобіологічні, агробіологічні, агротехнологічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і сучасні технології вирощування польових культур – зернових, зернобобових, технічних (буряків цукрових, бульбоплідних, олійних, ефіроолійних, ароматичних прядивних, та ін.). Подано сучасні системи захисту рослин від шкідливих організмів. Даний підручник пройшов незалежну експертизу і затверджений до видання рішенням Вченої ради НУБіП України, як підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Рослинництво, Crop production, Кормовиробництво, Fodder production, Агрометеорологiя, Agrometeorology

Бібліографічний опис

Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометеорології : підручник. Ч. 1. Рослинництво / С. М. Каленська [та ін.]. - К. : Прінтеко, 2023. - 611 с.