Морфофункціональна характеристика кишечнику свійських гусей

dc.contributor.authorКущ, Микола Миколайович
dc.date.accessioned2018-07-05T12:54:12Z
dc.date.available2018-07-05T12:54:12Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionThe dissertation to compete for the academic degree Doctor of Veterinary Science, specialty 16.00.06 Animal Pathology, Oncology and Morphology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. New data on postnatal ontogenesis of the gut in geese and the regularities of its structure under the influence of biotic and abiotic factors have been presented in the thesis. It has been found out that the most intense absolute weight and length of the gut in the geese of Large Grey breed increased for the first week of their postnatal period of ontogenesis. The processes of morphogenesis in the gut of geese occur much more intensively at an early stage of postnatal period and they are characterized by the increase in the size of its macro-and microstructures. The depth and width of the crypts and villi density are the most stable microstructures of the gut. Two plexus – myenteric and submucosal ones belong to the enterosympatic nervous system of geese. Unlike mammals, in geese ganglia and pillars of myenteric plexus are not between the inner and outer layers but in the outer layer of muscle membrane. In spite of the significant increase in the thickness of the intestine wall with age, the average number of plexus ganglia did not increase. The content of endocrinocytes changes wave-like throughout the intestine and two maximum parameters were revealed. The total amount of endocrine cells, especially the population of Ec-cells, in the gut of geese decreased as a result of feed deprivation. The absolute and relative weight as well as the total length of the intestine was higher in the geese of Legart heavy breed as compared to the geese of Gorky middle breed. The height and the area of the villi surface, the crypt depth, the area of mucosal membrane surface, the number and the area of nerve plexus ganglia and the number of endocrinocytes were higher in the duodenum of the geese of heavy breeds. Feeding of Humilid contributed to the increase in the live body weight of goslings and the length, the absolute and relative weight of the gut, to the increase in the height and the area of the villi surface in the duodenum and to the decrease in the crypt depth. The number of lymphocytes of the populations CD4+, CD8+ and CD45RA+ Meckel’s diverticulum had the direct correlation with the body weight, the area of mucous and muscle membranes, the lymphoid tissue, the crypts and the height of the folds. The number of argentaffine endocrinocytes of Meckel’s diverticulum had the high return correlative connection with the area of lymphoid nodules and crypts, the height and width of folds. The daily amount of enterochromaffine cells of the gut had a rhythmic and simultaneous nature of the activity, it had close correlations with the action of heliogeomagnetic factors that proved their significant impact on the functional state of the gutuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Національний університет біоресурсів і при природокористування України, Київ, 2017. У дисертації наведено нові дані щодо закономірностей постнатального морфогенезу кишечнику гусей, а також щодо особливостей його будови за дії кормової депривації, геліогеомагнітних факторів і кормової добавки гумілід. Установлено, що найбільш інтенсивно абсолютна маса і довжина кишечнику гусей великої сірої породи збільшується впродовж першого тижня. Найбільш інтенсивно процеси морфогенезу кишечнику гусей відбуваються в ранній постнатальний період і характеризуються збільшенням величини його макро- і мікроструктур. Найбільш стабільними мікроструктурами кишечнику є глибина і ширина крипт, а також щільність ворсинок. До ентеросимпатичної нервової системи гусей належать два сплетення – м’язової оболонки і підслизове. На відміну від ссавців, вузли і тяжі сплетення м’язової оболонки в гусей знаходяться не між внутрішнім і зовнішнім шарами м’язової оболонки, а в її зовнішньому шарі. Незважаючи на значне збільшення з віком товщини стінки кишечнику, середня кількість вузлів сплетень не збільшується по всій довжині кишечнику вміст ендокриноцитів змінюється, виявляючи два максимуми. За кормової депривації у кишечнику гусей зменшується загальна кількість ендокринних клітин, причому в більшій мірі – популяція Ес-клітин. Порівняно з гусьми середньої породи (горьківської), в гусей важкої породи (легарт) були більшими абсолютна і відносна маса, а також загальна довжина кишечнику. У дванадцятипалій кишці гусей важкої породи були більшими такі морфометричні показники: висота і площа поверхні ворсинок, глибина крипт, площа поверхні слизової оболонки, кількість і площа гангліїв нервових сплетень, а також кількість ендокриноцитів. Згодовування гуміліду сприяло збільшенню живої маси гусенят, а також довжини, абсолютної і відносної маси кишечнику, у дванадцятипалій кишці – збільшенню висоти і площі поверхні ворсинок, зменшенню глибини крипт. Кількість лімфоцитів популяцій CD4+, CD8+ і CD45RA+ дивертикулу Меккеля має пряму кореляцію з масою тіла, площею слизової і м’язової оболонок, лімфоїдної тканини, крипт і висотою складок. Кількість аргентафінних ендокриноцитів дивертикулу Меккеля має високий зворотній корелятивний зв’язок із площею лімфоїдних вузликів і крипт, висотою і шириною складок. Добова кількість ентерохромафінних клітин кишок має ритмічний і синхронний характер активності, має тісні кореляції з дією геліогеомагнітних факторів, що свідчить про їх суттєвий вплив на функціональний стан кишечникуuk_UA
dc.identifier.citationМорфофункціональна характеристика кишечнику свійських гусей: автореф. дис. ... доктора ветеринарних наук: 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин / М.М.Кущ ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 42 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/5411
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectгуси, кишечник, онтогенез, морфогенез, нервові сплетення, аргірофільні і аргентафінні апудоцити, гістотопографія, кормова депривація, гумілід, геліогеомагнітні факториuk_UA
dc.titleМорфофункціональна характеристика кишечнику свійських гусейuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
kushch_M.M.pdf
Розмір:
1.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання