Консолідація земель сільськогосподарського призначення

dc.contributor.authorШворак, Анатолій Максимович
dc.date.accessioned2016-12-13T09:12:12Z
dc.date.available2016-12-13T09:12:12Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionDissertation to obtain Ph.D. in Economics scientific degree in environmental economics 08.00.06 – economics of use of natural resources and environment. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertational work is devoted to the development of theoretic-methodological and applied problems of improvement of consolidation of lands of agricultural purpose. Complex research of scientific foundations of forming new system of land tenure on the basis of consolidation of lands of agricultural purpose is accomplished in the work. Theoretical foundations of essence and methodology of consolidation of lands of agricultural purpose are substantiated. Complex methodological approach as to the essence and role of conservation of lands the economic use of which is economically inefficient is worked out and substantiation of optimal quantity of agricultural lands in Ukraine is performed. Ways and forms of consolidation of agricultural lands are determined. Scientific-methodological approaches of making projects of consolidation of lands of agricultural purpose are worked out. The system of indices of estimation of economic efficiency of project decisions in conducting the consolidation of lands of agricultural purpose is proposed, the methods of formation the limitations in consolidation of lands is performed. The scientific and methodical approaches to development the projects of consolidation of lands of agricultural purpose are formed, they envisage the identification of stages of conducting the consolidation of lands and formation of mechanism of making, consideration and adoption the projectuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних та прикладних проблем удосконалення консолідації земель сільсько-господарського призначення. Здійснено комплексне дослідження наукових засад формування нової системи землекористування на основі консолідації земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано сутність і розроблено методологію такої консолідації. Розроблено комплексний методологічний підхід до здійснення консервації земель, господарське використання яких є економічно неефективним, та обґрунтовано оптимальну площу ріллі в Україні. Запропоновано систему показників оцінки економічної ефективності проектних рішень у процесі проведення консолідації земель сільсько-господарського призначення, удосконалено методику формування відповідних обмежень. Сформовано науково-методичні підходи до розробки проектів консолідації земель сільськогосподарського призначення, які передбачають визначення етапів цього процесу та формування механізму розроблення, розгляду і затвердження проектуuk_UA
dc.identifier.citationКонсолідація земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / А. М. Шворак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 38 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/3603
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectконсолідація земель, землеустрій, сільськогосподарські землі, консервація земель, управління земельними ресурсами, оренда земель, ринок земель, земельний банкuk_UA
dc.titleКонсолідація земель сільськогосподарського призначенняuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Shvorak A.M.pdf
Розмір:
872.68 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання