Сенсорний аналіз

Анотація

Зміст навчального підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Сенсорний аналіз». Підручник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

сенсорний аналіз, споживча оцінка, харчові продукти, сировина, sensory analysis, consumer assessment, food, raw, roh, sensorische Analyse, Verbraucherbewertung, Essen

Бібліографічний опис

Сенсорний аналіз : навчальний посібник / Н. В. Голембовська [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. - 321 с.