Методика санітарних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Методика санітарних досліджень». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти. У цьому навчальному посібнику викладено класифікацію методів контролю сировини тваринного походження, харчових продуктів і кормів.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

методика, санітарні дослідження, контроль сировини, харчові продукти, корми, method, sanitary studies, control of raw materials, food, feeds, Einspeisungen, методика, Sanitärstudien, Kontrolle der Rohstoffe, Essen

Бібліографічний опис

Якубчак Ольга Миколаївна. Методика санітарних досліджень : навчальний посібник / О.М. Якубчак, Л.В. Адаменко, Т.В. Таран. - К. : НУБіП України, 2023. - 206 с.