Підвищення економічної ефективності виробництва біогазу

Анотація

Опис

Рекомендовано вченою радою ННІ бізнесу НУБіП України від протокол №9 від 28 травня 2014 р.

Ключові слова

біогаз, економічна ефективність виробництва

Бібліографічний опис

Підвищення економічної ефективності виробництва біогазу : монографія / М. Д. Мельничук [та ін.]. - К. : , 2014. - 335 с.

Зібрання