Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Світ

Анотація

Наведено відомості про сучасні методи та прилади, що застосовуються для контролю навколишнього середовища. Розглянуто основні характеристики компонентів біосфери, абіотичні й біотичні фактори середовиша, зокрема ті, що викликають стреси в живих організмах. Викладено принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовиша, методологія оцінки цих параметрів і моделювання процесів та явищ, що відбуваються у довкіллі. Особливу увагу приділено використанню засобів дистанційного зондування біосфери та впровадженню систем автоматизованого вимірювання параметрів навколишнього середовища. Звернено увагу на поточний контроль знань студентів за допомогою завдань та задач практичного характеру, запитань, тестів. Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Опис

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-284 від 6.02.2002р.)

Ключові слова

методи вимірювання, методи контролю довкілля, біосфера

Бібліографічний опис

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник для сутд. природничих спец. ВНЗ / Ю. І. Посудiн. - К. : Світ, 2003. - 288 с.