Ветеринарна біохімія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Зміст підручника відповідає робочій програмі з дисципліни «Ветеринарна біохімія» у розрізі навчальної програми з підготовки фахівців III освітньо- наукового рівня «Доктор філософії» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». У підручнику описано особливості змін метаболізму в організмі тварин за патології органів серцево-судинної, респіраторної, травної та сечової систем та відповідні біохімічні констеляції; способи діагностики імунодефіцитного стану в новонароджених тварин і прогнозування його розвитку; проаналізовано принципи роботи сучасних біохімічних аналізаторів біологічних рідин та біохімічні методи дослідження у діагностичних ветеринарних лабораторіях (об’ємно-аналітичні, електрохімічні, оптичні, хроматографічні, електрофоретичні), а також забезпечення якості їх діяльності. Рекомендується для аспірантів, докторантів і молодих спеціалістів, які навчаються та працюють у ветеринарній галузі з питань біохімічних досліджень у лабораторній діагностиці хвороб тварин

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 3 від «26» листопада 2022 року)

Ключові слова

ветеринарія, біохімія, ветеринарна біохімія

Бібліографічний опис

Ветеринарна біохімія : підручник / В.А. Томчук, В.А. Грищенко, В.І. Цвіліховський. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 375 с.