Надійність машин та обладнання. Ч.2 Ремонт машин та відновлення деталей

Анотація

В навчальному посібнику розглянуті основні методи і способи ремонтування сільськогосподарської техніки та методи і способи відновлення працездатності її елементів. Ефективність виконання усіх видів ремонтних робіт і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки із застосуванням прогресивних технологій може забезпечуватись широко розвиненою системою наукових, виробничих та інших структур. Тому необхідно здійснювати роботи щодо створення й удосконалення ремонтно-обслуговувальної бази аграрного виробництва. Під час формування навчального посібника використані вітчизняний і закордонний досвід щодо ремонтування та обслуговування сільськогосподарської техніки, відповідні наукові розробки, результати фундаментальних наукових досліджень, виконаних та впроваджених в навчальний процес за участі авторів. Матеріал, викладений відповідно до навчальної програми, сприятиме якісній і цілеспрямованій підготовці фахівців з питань ремонтування машин, обладнання та відновлення деталей. Матеріали, що увійшли до посібника, можуть бути корисними як для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти, так і за підготовки магістрів, аспірантів, а також для широкого кола інженерно-технічного персоналу

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол №5 від 22 листопада 2023 року)

Ключові слова

Ремонт машин, Repair of machines, Ремонт обладнання, Repair of equipment, Надійність машин, Reliability of machines, Відновлення деталей, Restoration of parts

Бібліографічний опис

Надійність машин та обладнання : навчальний посібник. Ч. 2. Ремонт машин та відновлення деталей / З. В. Ружило [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2023. - 310 с.