Лабораторна і функціональна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології» У навчальному посібнику висвітлено сучасні методи лабораторної та функціональної діагностики, які використовуються у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології за різних фізіологічних і патологічних станах тварин. Запропоновані найбільш оптимальні їх варіанти, які можуть використовуватись в умовах виробництва для постановки правильного і точного діагнозу, а також контролю ефективності лікування. Навчальний посібник призначений для студентів ОС «Магістр», аспірантів, докторантів та практикуючих лікарів ветеринарної медицини

Опис

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

лабораторна діагностика, функціональна діагностика, акушерство, гінекологія, андрологія

Бібліографічний опис

Лабораторна і функціональна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології : навчальний посібник / В. Й. Любецький [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2020. - 258 с.