Технологія виробництва продукції рослинництва

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» розділ « Технологія виробництва продукції рослинництва» для спеціальності 208- Агроінженерія та інших інженерних спеціальностей

Опис

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

грунтознавство, сівозміни, бур'яни, рослинництво, добрива

Бібліографічний опис

Технологія виробництва продукції рослинництва : навчальний посібник : розділ дисципліни "Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції" / Ю. П. Манько [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2019. - 215 с.