Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології

Анотація

У монографії представлено шляхи підвищення продуктивності свиней різних виробничих груп за оптимізації технологічних рішень утримання та годівлі в умовах промислової технології галузі свинарства. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, керівників та спеціалістів підприємств з виробництва свинини, викладачів, наукових співробітників.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

свинарство, утримання свиней, годівля свиней

Бібліографічний опис

Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології : монографія / В. Я. Лихач [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2023. - 520 с. - ISBN 978-617-534-675-4

Зібрання