Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології

Анотація
У монографії представлено шляхи підвищення продуктивності свиней різних виробничих груп за оптимізації технологічних рішень утримання та годівлі в умовах промислової технології галузі свинарства. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, керівників та спеціалістів підприємств з виробництва свинини, викладачів, наукових співробітників.
Опис
Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
свинарство, утримання свиней, годівля свиней
Бібліографічний опис
Оптимізація технологічних рішень утримання і годівлі свиней в умовах промислової технології : монографія / В. Я. Лихач [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2023. - 520 с. - ISBN 978-617-534-675-4
Зібрання