Психологія стресостійкості студентської молоді : монографія

Анотація

У монографії представлено результати дослідження проблеми психологічного впливу соціальних трансформацій у сучасному суспільстві на особистість. Розглядаються актуальні питання психології освітнього середовища та психології студентського віку. Особливу увагу приділено вивченню стресостійкості у структурі особистості студента. Запропоновано шляхи розвитку стресостійкості особистості в умовах закладів вищої освіти. Видання рекомендоване науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, психологам, магістрам спеціальностей «Психологія», «Педагогіка вищої школи», а також усім, хто цікавиться проблемами психології.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 28.11.2018)

Ключові слова

психологія

Бібліографічний опис

Психологія стресостійкості студентської молоді : монографія / Л. А. Афанасенко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2018. - 204 с.

Зібрання