Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів». Буде корисний студентам, аспірантам, фахівцям з ґрунтознавства, екології, землеробства, рослинництва.

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 5 від 22 ли-стопада 2023 р.)

Ключові слова

Ґрунтові деградації, Soil degradation, Відтворення родючості ґрунтів, Reproduction of soil fertility, Ґрунтознавство, Pedology

Бібліографічний опис

Ґрунтові деградації і технології відтворення родючості ґрунтів : навчальний посібник для підготовки фахівців ОС "Магістр" зі спеціальності 201 "Агрономія" (освітня програма «Агрохімія і ґрунтознавство») / В. О. Забалуєв [та ін.] ; За ред. В. О. Забалуєва. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2023. - 240 с.