Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом на основі аналізу рівня добробуту

dc.contributor.authorКамінецька, Оксана Валеріївна
dc.date.accessioned2018-11-12T13:51:11Z
dc.date.available2018-11-12T13:51:11Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionThe dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of economic sciences from the specialty 08.00.06 «Economics of nature management and environmental protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation research the complex theoretical analysis of the current state of management of land resource potential of the territories of Ukraine is carried out. improving its methodological principles and assessing the economic efficiency of its improvement on the basis of the analysis of the level of well-being. The historical features and modern tendencies of land relations development in Ukraine are investigated. The economic welfare theories are analyzed in detail as the basis of the efficiency and equity of the public distribution of land resources. The world experience in managing the land resources based on the level of socio-economic welfare has been studied and the methodology and research methodology are presented. The land-resource potential of Ukraine as a spatial basis for the development of society and the factor of economic growth are analyzed. The methodological foundations of the study of management of land resource potential of territories are determined. The essence of the estimation of the efficiency of management and use of land-resource potential of territories is revealed. The present trends and new factors of the management of land resource potential of the territory of Ukraine are determined. The organizational-methodical mechanism of land resources management on the basis of socio-ecological and economic factors is proposed. The mechanisms of optimization of land relations based on the analysis of the level of welfare (antitrust regulation of the land market, fiscal regulation of economic concentration of land use, regulation of transactions in the land market, redistribution of land resources of public ownership) are presented. The ecological and economic efficiency of model application is calculateduk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційній роботі виконано комплексний теоретичний аналіз сучасного стану управління земельно-ресурсним потенціалом територій України, удосконалення його методичних засад та оцінку економічної ефективності такого покращення на основі аналізу рівня добробуту населення. Досліджено історичні особливості та сучасні тенденції розвитку земельних відносин в Україні. Детально проаналізовано економічні теорії добробуту як основу ефективності та справедливості суспільного розподілу земельних ресурсів. Вивчено світовий досвід управління земельними ресурсами залежно від рівня соціально-економічного добробуту та наведено методику й методологію досліджень. Проаналізовано земельно-ресурсний потенціал України як просторовий базис розвитку суспільства і фактор економічного зростання. Визначено методологічні основи дослідження управління земельними ресурсами. Розкрито сутність оцінки ефективності такого управління землекористування територій. Виявлено сучасні тенденції та нові фактори розвитку управління земельно-ресурсним потенціалом України. Запропоновано організаційно-методичний механізм управління земельними ресурсами на основі соціо-еколого-економічних факторів, а також механізми оптимізації земельних відносин за результатами аналізу рівня добробуту (антимонопольне регулювання ринку земель, фіскальне регулювання економічної концентрації землекористування, регулювання транзакцій на ринку земель, перерозподіл земельних ресурсів публічної власності). Розраховано еколого-економічну ефективність застосування такої моделіuk_UA
dc.identifier.citationУдосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом на основі аналізу рівня добробуту: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / О.В. Камінецька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/5549
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectземельні ресурси, управління, земельна рента, ринок земель, добробутuk_UA
dc.titleУдосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом на основі аналізу рівня добробутуuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kaminecka_O.V.pdf
Розмір:
550.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання