Автоматизовані модульні теплові пункти для систем теплопостачання ВНЗ

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

В монографії приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень На їх підставі запропоновано автоматизований тепловий пункт який за умови використання спеціального програмного забезпечення здатен реалізовувати такі функції: вимірювання температури теплоносія у подавальному і зворотному трубопроводах; захист системи від завищення температури зворотної води, що повертається до джерела теплопостачання; передачу даних про значення вимірюваних і обчислюваних величин, а також уставок від контролера до ПЕОМ; відображення поточних показів вимірювальних приладів у цифровому чи графічному вигляді на моніторі ПЕОМ; сповіщення про вихід контрольованих параметрів за встановлені межі; створення і перегляд архіву вимірювань за будь-який проміжок часу. Змонтований і перевірений в лабораторних умовах вузол регулювання витрат теплоносія теплового пункту навчального корпусу №8 НУБіП, з лічильником теплової енергії SA-94 і регулятором температури КИАРМ. Виконаний техніко-економічний аналіз джерел систем теплопостачання, обґрунтовані технологічні параметри, економічні критерії і елементна база енергоощадної системи обліку та автоматичного регулювання витрат теплоносіїв у теплових мережах. розроблена структура автоматизованої системи керування якістю тепло забезпечення. Запропоновані рекомендації щодо термомодернізації навчально-виробничих будівель закладів вищої освіти і їх оснащення ІТП з погодним регулюванням. Монографія виконана на матеріалах досліджень держбюджетної тематики № 0121U109847 «Підвищення енергетичної ефективності будівель вищих навчальних закладів України шляхом розробки та впровадження системи «Reflow» та ініціативної тематики № держреєстрації 0118U004695 «Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку витрат енергоносіїв в НУБіП України».

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

автоматизований тепловий пункт, тепловий пункт, підвищення енергетичної ефективності будівель, енергоефективність

Бібліографічний опис

Автоматизовані модульні теплові пункти для систем теплопостачання ВНЗ : монография / А. В. Жильцов [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 365 с.

Зібрання