Рекреаційне лісівництво

Анотація

Наведено робочу навчальну програму та методичні поради до вивчення курсу дисциплін «Рекреаційне лісівництво», «Шкідники та збудники хвороб деревних декоративних рослин», «Механізація садово-паркових робіт» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Викладено зміст і методику виконання лабораторних та практичних робіт, програму та завдання до навчальної практики, наведено основні інформаційно-довідкові та нормативні матеріали для виконання відповідних розрахунків

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

лісівництво, рекреаційне лісівництво

Бібліографічний опис

Рекреаційне лісівництво: навчальний посібник для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» ОС «Бакалавр» / О. В. Токарєва [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2021. - 469 с.