Рекреаційне лісівництво

Анотація
Наведено робочу навчальну програму та методичні поради до вивчення курсу дисциплін «Рекреаційне лісівництво», «Шкідники та збудники хвороб деревних декоративних рослин», «Механізація садово-паркових робіт» для студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Викладено зміст і методику виконання лабораторних та практичних робіт, програму та завдання до навчальної практики, наведено основні інформаційно-довідкові та нормативні матеріали для виконання відповідних розрахунків
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
лісівництво, рекреаційне лісівництво
Бібліографічний опис
Рекреаційне лісівництво: навчальний посібник для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» ОС «Бакалавр» / О. В. Токарєва [та ін.]. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2021. - 469 с.