Динаміка і оптимізація режимів руху машин лісового комплексу

Анотація

Монографія написана на основі теоретичних та експериментальних досліджень режимів роботи машин лісового комплексу. Побудовано багатоетапні математичні моделі динаміки роботи машин при лісозаготівлі та в умовах роботи складів лісоматеріалів. Проведено динамічний аналіз режимів роботи лісових машин та встановлено характер виникнення навантажень у їх окремих елементах. Виконано синтез оптимальних режимів роботи: грейфрного захвату, механізму переміщення крана із пачкою шхистів, трелювальної лебідки. Наведено програму та методику експериментальних досліджень режимів роботи механізмів лісових машин. Під час проведення експериментів реалізація оптимального руху механізмів виконана шляхом керування електричним та гідравлічним приводами машин за допомогою розробленого програмного забезпечення. Встановлено загальні положення, які дозволяють підвищити ефективність роботи механізмів машин лісового комплексу. Призначена для наукових та інженерних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та студентам машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Публікується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

теорія машин, механізми, лісозаготівля

Бібліографічний опис

Динаміка і оптимізація режимів руху машин лісового комплексу : монографія / В. С. Ловейкін [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 249 с.

Зібрання