Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "ПРОГТЕХСНАБ"

Анотація

У посібнику представлено організаційні засади працеохоронної роботи у вищих аграрних навчальних закладах, документи з питань охорони праці, розроблені на основі нормативно-правових актів з охорони праці, які регламентують безпеку учасників навчально-виховного і виробничих процесів у вищих аграрних навчальних закладах та їх навчально-дослідних господарствах. Посібник може бути корисним для студентів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі», для керівників, спеціалістів з охорони праці та посадових осіб вищих аграрних навчальних закладів, які відповідають за стан охорони праці у виробничих і структурних підрозділах та дотримання нормативів безпеки і гігієни праці в навчально-виховному процесі.

Опис

Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 30 серпня 2013 р.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” (Лист № 1/11-4364 від 27.03.2014 р.).

Ключові слова

екологія, охорона навколишнього середовища, охорона праці

Бібліографічний опис

Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах : навчальний посібник / О. В. Войналович, Н. М. Рідей, О. В. Зазимко. - 2-ге вид. допрацьоване. - Старобельськ : ТОВ "ПРОГТЕХСНАБ", 2015. - 336 с.