Обґрунтування параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального типу зернозбирального комбайна

Анотація

Монографія написана на основі досліджень авторів параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального типу зернозбирального комбайна. Побудовано модель руху технологічної маси між барабаном та підбарабанням. Визначено закон руху порції хлібної маси. Розроблено динамічну та математичну модель руху молотильного барабана. Розв’язано математичну модель для двох етапів: з’єднання валу ДВЗ та валу пасової передачі привода молотильного барабана; повне зчеплення валу ДВЗ і диска зчеплення. Досліджено вплив неврівноваженості молотильного барабана на коливання лівої та правої опор молотильного барабана та на кутову швидкість молотильного барабана. Проведено планування експериментальних досліджень неврівноваженості молотильного барабана під час роботи. На підставі результатів досліджень запропоновано рекомендації з удосконалення конструкції молотильного барабана, захищених патентом на корисну модель. Призначена для наукових та інженерних працівників, а також може бути корисна аспірантам, магістрам та студентам машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Публікується за рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

зернозбиральні комбайни

Бібліографічний опис

Обґрунтування параметрів молотильно-сепаруючого пристрою тангенціального типу зернозбирального комбайна : монографія / В. С. Ловейкін [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 235 с.

Зібрання