М’ясна продуктивність великої рогатої худоби : монографія

Анотація

У монографії систематизовано найбільш важливі властивості яловичини та фактори ввливу на неї з позицій обґрунтованих чітких критеріїв всесвітніх нормативних документів. Комплексно висвітлено широке коло його проблем і сутність новітніх технологій виробництва безпечного м‘яса у скотарстві, основні напрямки його поліпшення та оцінювання якості. Наведено словник термінів і понять та список використаних джерел. Для докторантів, аспірантів і магістрів за спеціалізацією «Спеціалізоване м‘ясне скотарство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол за № 4 від 28 листопада 2018 р.), як монографія

Ключові слова

м‘ясне скотарство

Бібліографічний опис

М’ясна продуктивність великої рогатої худоби : монографія / О. І. Колісник [та ін.]. - К. : ЦП “КОМПРИНТ”, 2018. - 431 с. - ISBN 978-966-929-840-9

Зібрання