Технологія сушіння і захисту деревини

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Наведені властивості деревини, що мають відношення до процесів впливу теплоти під час теплової обробки, сушіння та консервування. Розглянуто властивості агентів оброблення деревини – водяної пари та повітря. Представлено способи нагрівання деревини та розрахунки тривалості процесу із врахуванням фізичних закономірностей процесів нагрівання деревини із вмістом вологи різних агрегатних станів. Проведено детальний аналіз рушійних сил переміщення вологи у деревині під час сушіння, визначено причини утворення та розвитку сушильних напружень у пиломатеріалі під час конвекційного сушіння, обґрунтовано структуру режимів сушіння пилопродукції. Наведено сучасні конструкції конвекційних сушарок. Розраховано на фахівців з технологій оброблення деревини, бакалаврів та магістрантів навчальних закладів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 27 жовтня 2021 року)

Ключові слова

Технологія сушіння, Захист деревини, Сушіння пиломатеріалів

Бібліографічний опис

Технологія сушіння і захисту деревини : навчальний посібник. Ч. 1 / О. О. Пінчевська, А. К. Спірочкін. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 171 с.