Діагностування енергообладнання. Випробування та вимірювання в електроустановках

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються питання основних вимірювань та випробувань в електротехнічних установках. Наведені витяги із «Правил улаштування електроустановок» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Рекомендується для підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Опис

Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, як навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Ключові слова

енергообладнання, вимірювання в електроустановках, електроустановки, випробування електроустановк, електротехнічні установки

Бібліографічний опис

Діагностування енергообладнання. Випробування та вимірювання в електроустановках : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / М. Т. Лут [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2023. - 373 с.