Охорона ґрунтів

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний курс «Охорона ґрунтів» не може повністю закрити всі проблеми щодо підготовки відповідних фахівців у вищих навчальних закладах України. Ми впевнено прогнозуємо, що найближчим часом в системі вищої освіти має з’явитися спеціальність , а може й напрям з охорони довкілля, базовим рівнем якої є охорона ґрунтів. Необхідно додати, що зробити це було б доцільно ще років 50 від сьогодні, коли чітко визначилися процеси деградації ґрунтів і земель, опустинення ландшафтів України. У 2005 році вийшов у світ підручник (Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів .- К.: Урожай .- 2005 .- 300 с.), який на той час був новітнім. Але на сьогодні утворився цілий пласт нових знань, які повинні бути висвітлені у цьому посібнику, як доповнення і зміни. В результаті упорядковано якісно покращений посібник, призначений надати сучасні уявлення про деградаційні процеси ґрунтів і земель, інженерне формування екологічно сталих агроландшафтів. В навчальному посібнику на основі синтезу концепції сучасного стану і розвитку ландшафтів та довкілля в цілому викладено основні теоретичні і методичні положення науки про формування екологічно сталих агроландшафтів, як базової основи для перетворення аграрної діяльності суспільства у екологічну безпечну і екологічно доцільну діяльність. Видання адресоване студентам агрономічних і землевпорядних спеціальностей, представляє певну цінність для фахівців Міністерства аграрної політики, землевпорядних організацій і служби земельної інспекції

Опис

Ключові слова

охорона грунтів

Бібліографічний опис

Охорона ґрунтів : навчальний посібник / С. Ю. Булигін, С. В. Вітвіцький, В. А. Величко. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 441 с.