Вплив обробітку грунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозміної сівозміни Правобережного Лісостепу України

dc.contributor.authorБойчук, Олег Віталійович
dc.date.accessioned2016-04-11T08:35:29Z
dc.date.available2016-04-11T08:35:29Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionDissertation for obtaining degree of candidate of agricultural sciences on Specialty 06.01.01 – General agriculture. National University and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Based on many years’ research carried out on typical leached chernozem in conditions of Ukrainian Right-Bank Forest-Steppe substantiated are theoretical and practical basis, as well as guidelines for tillage varied by its depth in short-crop rotation. The most effective way to preserve and replenish humus content in typical leached chernozem at 3.99 % is shallow ploughing to a depth of 12–14 cm along with deep loosening with «Paraplough» to a depth of 30-32 cm and application of 10 t/ha manure + N34P34K44 per 1 hectare of rotation area. When practicing shallow and subsurface tillage humus content decreases by 0.10 and 0.08 t/ha or 36.0 and 30.0 t/ha, respectively. The most effective tillage practice for a short-crop rotation is shallow tillage to a depth of 12–14 cm + deep loosening with Paraplough to a depth of 30–32 cm for sugar beet, ploughing to a depth of 20–22 cm for winter wheat that given the application of 40 t/ha manure + N90P90K130 provides root yield of 49.4 and 52.0 t/ha, sugar yield of 7.8 and 8.2 t/ha, respectively. When applied 40 t/ha manure + N90P90K130 in short-crop rotation ploughing results in forage units yield of 7.70 t/ha, sugar yield of 1.90 t/ha and grain yield of 2.71 t/ha. In treatments combining shallow ploughing to a depth of 12–14 cm along with deep soil subsurface loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm fodder units yield made up 7.63 t/ha. Against the background of N34P34K44 shallow ploughing along with deep subsurface loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm resulted in higher yield of forage units by 0.20 t/ha, sugar yield by 0.20 t/ha, while grain yield remained at the same level as when ploughing only.Application of organic-mineral fertilizers – 10 t/ha manure + N34P34K44 along with shallow ploughing to a depth of 12–14 cm and deep loosening with «Paraplough» to a depth of 30–32 cm provided rotation profitability of 119 %, whereas solely ploughing – of 120 %. Combined tillage practice against the background of organic and mineral fertilization increases energy efficiency index up to 5.33. Shallow and subsurface tillage against both mineral and organic-mineral fertilization backgrounds leads to energy efficiency index drop to 0.05 GJuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015 р. На основі результатів багаторічних досліджень на чорноземі типовому вилугуваному для умов Правобережного Лісостепу України обґрунтуванні теоретичні і практичні основи та рекомендації щодо використання різноглибинних обробітків ґрунту у плодозмінній короткоротаційній сівозміні. Найбільш ефективним способом по збереженню і відтворенню вмісту гумусу на чорноземах типових вилугуваних на рівні 3,99 % є мілка оранка на 12–14 см зглибоким розпушенням «Параплау» на 30–32 см з застосуванням 10 т/га гною + N34P34K44 на 1 га сівозміної площі. За використання мілкого і плоскорізного обробітку ґрунту вміст гумусу зменшується на 0,10 і 0,08 т/га або 36,0 і 30,0 т/га. Найбільш ефективною системою обробітку ґрунту в короткоротаційній плодозмінній сівозміні є мілкий обробіток ґрунту на 12–14 см + глибоке розпушування «Параплау» на 30–32 см під буряк цукровий і оранка на 20–22 см – під пшеницю озиму, що дає можливість отримати на фоні 40 т/га гною + N90P90K130 49,4 і 52,0 т/га коренеплодів та збору цукру – 7,8 і 8,2 т/га. У плодозмінній короткоротаційній сівозміні з внесенням 10т/га гною + N34P34K44 за ротацію сівозміни від застосування полицевої оранки продуктивність становила 7,70 т/га к. о., збір цукру 1,90 т/га і 2,71 т/га зерна на 1 га сівозмінної площі. У варіантах сівозміни за поєднання мілкої оранки на 12–14 см з глибоким безполицевим розпушенням ґрунту за системою «Параплау» на 30–32 см збір кормових одиниць становив 7,63 т/га. На фоні N34P34K44 продуктивність сівозміни за використання мілкої оранки з глибоким безполицевим розпушенням ґрунту «Параплау» на 30–32 см була вищою від оранки по кормовим одиницям на 0,20 т/га, цукру – 0,20 т/га, тоді як збір зерна був на рівні оранки. За використання органо-мінеральної системи удобрення 10 т/га +N34P34K44 і застосування мілкої оранки на 12–14 см з глибоким розпушенням по типу «Параплау» на 30–32 см рентабельність сівозміни становила 119%, тоді як з полицевою оранкою – 120%. Використання комбінованого обробітку ґрунту на фоні органо-мінеральної системи удобрення підвищує коефіцієнт енергетичної ефективності до 5,33. За застосування мілкого і плоскорізного обробітку ґрунту як на мінеральному, так і органо-мінеральному фоні удобрення спостерігається зниження коефіцієнту енергетичної ефективності до 0,05 ГДжuk_UA
dc.identifier.citationВплив обробітку грунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозміної сівозміни Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / О. В. Бойчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/2260
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectобробіток ґрунту, сівозмінаuk_UA
dc.titleВплив обробітку грунту на його родючість та продуктивність короткоротаційної плодозміної сівозміни Правобережного Лісостепу Україниuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Boichuk O.pdf
Розмір:
797.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання