Наукові основи інженерної екології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид-во "Основа"

Анотація

Висвітлено теоретичні положення і практичні дії у сучасних умовах щодо збереження здоров'я населення і безпечної життєдіяльності людини як у середовищі мешкання, так і у середовищі праці. Наведено зарубіжний і вітчизняний досвід безпеки життєдіяльності в умовах сталого екологічного та соціального розвитку суспільства. Розглянуто природні, техногенні, соціальні, політичні, комбіновані небезпеки і захист людини від них та в умовах надзвичайних ситуацій. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широкого кола читачів.

Опис

Рекомендовано до опублікування вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №4 від 26.11. 2014 року).

Ключові слова

інженерна екологія, наукові основи

Бібліографічний опис

Зібрання