Функціональні інтерметаліди в електроенергетичних установках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Проблема підвищення надійності енергетичного обладнання вимагає системного розв'язання комплексу актуальних теоретичних та практичних задач. Протягом останніх років сформований новий перспективний науковий напрям в енергетиці, в основу якого покладені явища ефектів пам’яті форми і надпружності у функціональних сплавах (ФС). Останні здатні до термомеханічного перетворення, а вироби на їх основі можуть розвивати реактивні зусилля в сотні МПа і при цьому виконувати значні переміщення „вільної” його частини. ФС, перетворюючи три види енергії (електричну, теплову, механічну), виконують у певному діапазоні температур роль робочого тіла та органа одночасно і є найпростішими „трансформатороми” теплової енергії в механічну. Наявність феноменологічних властивостей, завдяки яким ФС належить до смарт- матеріалів, відкриває можливості розробки принципово нових пристроїв. Без сумнівів, напрямки можливого застосування смарт-сплавів вимагають творчої інженерної думки та винахідництва. Розробки та практична реалізація комплексу засобів з використанням ФС для контролю температури в енергетичному обладнанні, динамічного управління роботою контактних систем та захисту електроустановок від аварійних режимів відкрили напрямки підвищення надійності та ефективності енергетичного обладнання шляхом збільшення експлуатаційного ресурсу контактних систем та ефективності управління тепловими режимами, розширення функціональних можливостей теплоелектроприводів комутаційних апаратів і пристроїв захисту електроустановок. Навчальний посібник призначений для студентів освітнього ступеня Магістр освітньо наукової програми «Електричні мережі і системи»

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Електричні системи та мережі, Електроенергетичні установки, Функціональні інтерметаліди

Бібліографічний опис

Функціональні інтерметаліди в електроенергетичних установках : навчальний посібник / В. В. Козирський, В.В. Каплун, С. М. Волошин. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2021. - 327 с.