Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора

dc.contributor.authorЗагородній, Роман Іванович
dc.date.accessioned2016-12-13T08:46:15Z
dc.date.available2016-12-13T08:46:15Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionDissertation for obtaining scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.09.03 –electrotechnical complexes and systems.–National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis presents the solving process of scientific and applied task concerning improving the energy efficiency of autonomous cogeneration system based on the bioheatgenerator by means of preparing the fuel mixture dosage and application the thermoelectric modules as well. Energy consumptions in the bioheatgenerator are analyzed in order to solve the ensuring of autonomy of power cogeneration system and to determine the approaches of its scientific research. The factors of fuel efficiency in the heatgenerator are determined for increasing the thermal efficiency. The method of fuding the fuel mixture into the bioheatgenerator is also suggested; it based on the analyses of flue gases, reduces the overall fuel costs, increases the heatgenerators efficiency and environmental safety. The energy losses from exhaust gases are analyzed in order to determine its possible using as a source of thermal energy for electricity generation module; the expediency of its implantation is also established. The process of thermoelectric conversion is analyzed; it occurs in the electricity generation module for determingthe possibility of increasing its efficiency. The dependences of the thermoelectric converter output from its average temperature and the load resistance are resolved; it allows to elaborate the energy module operating temperature ranges. The simulation models of the bioheatgeneratornand the thermoelectric converter are developed as a component of the integrated simulation model of autonomous cogeneration system; this research allows to identify the energy-efficient modes of set. The prototype battery power cogeneration system based on the reasonable bioheatgenerator is productionallytested and the economic efficiency of its use is also establisheduk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Робота присвячена вирішенню науково-прикладного завдання, що полягає у підвищенні енергоефективності автономної когенераційної системи на базі біотеплогенератора шляхом приготування раціонально дозованої паливної суміші і застосування термоелектричних модулів. Проаналізовано витрати енергії у біотеплогенераторі для розв’язання завдання забезпечення автономності електроживлення когенераційної системи та визначення напрямів дослідження. Визначено фактори ефективності використання палива у теплогенераторі для збільшення теплового ККД. Запропоновано спосіб подачі паливної суміші у біотеплогенератор на основі аналізу складу димових газів, який забезпечує зменшення загальних витрат палива і дає змогу підвищити енергоефективність теплогенераторів та їх екобезпеку. Проаналізовано енергетичні втрати з відхідними газами для визначення можливостей їх використання як джерела теплової енергії для електрогенеруючого модуля та обґрунтовано доцільність його встановлення на димовивідній трубі; процес термоелектричного перетворення, що проходить у електрогенераторному модулі для визначення можливості збільшення його ККД. Встановлено залежності вихідної потужності термоелектричного перетворювача від його середньої температури та опору навантаження, які дали змогу визначити енергоефективні діапазони робочих температур модуля. Розроблено імітаційні моделі біотеплогенератора та термоелектричного перетворювача як складових комплексної імітаційної моделі автономної когенераційної системи, дослідження якої дало змогу визначити енергоефективні режими роботи установки. Проведено виробничу перевірку дослідного зразка автономної когенераційної системи електроживлення на базі біотеплогенератората обґрунтовано економічну ефективність її застосуванняuk_UA
dc.identifier.citationАвтономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Р. І. Загородній ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/3599
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectавтономна когенераційна система, енергоефективність, електроживлення, твердопаливний біотеплогенератор, термоелектричний модуль, коефіцієнт надлишку повітряuk_UA
dc.titleАвтономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератораuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Zahorodnii R.I.pdf
Розмір:
1.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання