Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств

Анотація

В підручнику викладені сучасні способи і засоби механізованої переробки м’яса з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Розглянуто конструкції, принцип дії, технологічне застосування та інженерні розрахунки технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств. Видання розраховане для підготовки студентів у вищих навчальних закладах за спеціальностями: 181 – харчові технології, 133 – галузеве машинобудування, 208 – агроінженерія.

Опис

Рекомендовано вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

м’ясопереробні підприємства, технологічне обладнання, харчові технології, галузеве машинобудування, meat processing enterprises, technological equipment, food technologies, branch engineering, fleischverarbeitende Unternehmen technologische Anlagen Lebensmitteltechnologien Industrietechnik, technologische Anlagen, Lebensmitteltechnologien, Industrietechnik

Бібліографічний опис

Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств : підручник. Ч. 2 / В. В. Сарана [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2024. - 369 с. - ISBN 978-617-8368-03-6