Тваринництво та технології харчових продуктів - 2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Забійні якості та біологічна цінність м’яса кролів за згодовування вітамінно-мінеральної добавки «Tekro»
  (НУБіП України, 2020) Федорченко, М.М.; Малина, В.В.; Гришко, В.А.
  Проблема повноцінного мінерального і вітамінного живлення у кролівництві є на сьогодні актуальною, не зважаючи на нові відкриття, а дослідження в цьому напрямку тривають як в Україні, так і в усьому світі. В роботі наведені результати експериментальних досліджень з вивчення впливу різних доз вітамінно-мінеральної добавки «Tekro» у раціонах молодняку кролів на їхню продуктивність, забійні якості та біологічну цінність м’яса.
 • Документ
  Вплив наночастинок аргентуму на господарські та фізіолого-біохімічні показники лактуючих корів за тривалої годівлі традиційною та трансгенною соєю
  (НУБіП України, 2020) Омельченко, Н.М.
  Україна входить до світової десятки країн-виробників сої. Значне розповсюдження сортів трансгенної сої, стійкої до дії гербіциду Roundup (діюча речовина гліфосат), підвищує ймовірність потрапляння її до складу кормів сільськогосподарських тварин. Відповідно, актуальним є дослідження впливу генетично модифікованої сої на організм тварин та розробка способів знешкодження відхилень, викликаних її дією. Проведено дослідження впливу традиційної і трансгенної сої на репродуктивну функцію, фізіолого-біохімічні та господарські показники лактуючих корів.
 • Документ
  До питання інтенсивності секреції молока молочною залозою корови
  (НУБіП України, 2020) Костенко, В.І.
  Секреція молока у проміжках між видоюванням має свої закономірності, а тому стосовно інтенсивності секреторного процесу у дослідників існують різні думки. Нині не відомо, а яка ж інтенсивність секреції молока буде за умов “добровільного” спорожнення молочної залози, викликаного фізіологічними мотивами організму тварини. Досі це питання науково не з’ясовано. Метою наших досліджень і було вивчити зміни інтенсивності секреції молока упродовж лактації за умови “добровільного”, фізіологічно мотивованого спорожнення молочної залози та його частоту.
 • Документ
  Productivity of rainbow trout depending on protein levels in productive feed
  (НУБіП України, 2020) Kondratiuk, V.M.
  The article considers the efficiency of using complete feeds with different levels of protein in rearing commercial rainbow trout. The purpose of the experiment was to establish the effect of different protein levels in nutrition of two-year old trout on its productivity.
 • Документ
  Зв’язок швидкості росту телиць київського заводського типу української чорно-рябої молочної породи з довічною продуктивністю корів
  (НУБіП України, 2020) Климковецький, А.А.
  Вивчали продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи київського заводського типу залежно від середньодобових приростів телиць під час вирощування. Використано дані довічного використання 1071 тварини. Худоба була розподілена на 5 груп за величинами середньодобових приростів у віці 0-3; 3-6; 6-12 і 12-15 місяців. Розподіляли тварин за принципом стандартного відхилення від середньго показника за стадом.
 • Документ
  Дослідження якісних показників шинки з м'яса африканського страуса з використанням рослинного ферменту
  (НУБіП України, 2020) Ісраелян, В.М.; Штонда, О.А.
  Розширення асортименту харчових продуктів є одним з найбільш перспективних завдань в харчовій промисловості. Виробництво продуктів з цільношматкового м’яса завжди визначав технологічний рівень підприємства, відображаючи його можливість покращити харчування споживача. З одного й того ж виду м’ясної сировини, шляхом зміни режимів і умов її підготовки виробляють продукти з різними поживними характеристиками.
 • Документ
  Вплив препарату «Стимулін-Вет» на закріплення тільності корів після осіменіння
  (НУБіП України, 2020) Грунтковський, М.С.
  Покращення показників відтворювальної здатності самок великої рогатої худоби є одним з основних завдань у скотарстві. Чисельні стресові фактори, висока продуктивність, незбалансована годівля, неналежні умови догляду та експлуатації викликають гормональні зрушення у системі «гіпоталамус–гіпофіз–яєчники» самок, що негативно впливає на відтворення. Як наслідок – недоотримання господарствами певної кількості приплоду та молока, а надалі – зростання показника яловості маточного поголів’я великої рогатої худоби. У зв’язку з цим для корекції відтворювальної здатності корів широко використовують різні кормові добавки, гормональні препарати, фізіотерапевтичні методи тощо. Досліджень, присвячених впливу біологічно активних препаратів нейро-гуморальної дії на репродуктивну функцію корів, незначна кількість, тому метою наших досліджень було встановити вплив одного з таких препаратів на відтворювальну здатність корів. Дослідження були проведенні на основі груп-аналогів.
 • Документ
  Нормативне регулювання показників безпечності та якості меду
  (НУБіП України, 2020) Адамчук Л.О.; Сілонова Н.Б.; Сухенко В.Ю.; Пилипко К.В.
  Глобалізація галузі бджільництва призводить до загострення конкуренції між окремими країнами за зовнішні ринки збуту, тому перевагу в конкурентній боротьбі зможуть отримати лише ті продукти, які забезпечують належний рівень безпечності та якості відповідно до міжнародних вимог. Створення конкурентної переваги для меду на світовому ринку та налагодження експорту/імпорту з гарантованим забезпеченням прав та інтересів споживачів вимагає систематичного перегляду нормативної документації на продукти бджільництва. Метою дослідження стало проведення аналізу чинних міжнародних та національних нормативних документів, що регулюють безпечність та якість меду.
 • Документ
  Тваринництво та технології харчових продуктів
  (НУБіП України, 2020) Гетя, А.А.; Чумаченко, І.П.; Мельник, В.І.; Носевич, Д.К.; Баль-Прилипко, Л.В.
  У науковому журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ. Науковий журнал включено до Переліку наукових фахових видань України "Категорія Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 (спеціальності: 181 - харчові технології; 204 - технологія виробництва продуктів тваринництва, 207 - водні біоресурси і аквакультура.
 • Документ
  Мармуровість m. longissimus dorsi великої рогатої худоби
  (НУБіП України, 2020) Угнівенко, А.М.; Кос, Н.В.; Антонюк, Т.А.; Жукорський, О.М.; Крук, О.П.
  Дослідження спрямоване на встановлення відмінностей у мармуровості яловичини залежно від віку молодняку та особливостей його росту. Його проводили на бугайцях української чорно-рябої молочної породи у ФГ “Журавушка”, Броварського району, Київської області. Худобу вирощували і відгодовували за технологією виробництва яловичини у молочному скотарстві. Забій її провели у забійному цеху с. Калинівка.
 • Документ
  Dynamics of lamb and sheep milk production in the world and Ukraine
  (НУБіП України, 2020) Turynskiy, V.M.; Bogdanova, K.S.; Bogdanova, N.V.
  Lately in Ukraine, a promising development area of the sheep industry is young lamb, and sheep's milk. The ar􀆟cle analyzes and summarizes the FAO data on lamb and sheep milk produc􀆟on dynamics globally and in Ukraine for the period 2008-2018
 • Документ
  Удосконалення технології рибних пудингів для дитячого харчування
  (НУБіП України, 2020) Слободянюк, Н.М.; Менчинська, А.А.; Іванюта, А.О.; Очколяс, О.М.
  В роботі обґрунтовано доцільність та ефективність удосконалення технології рибного пудингу для дитячого харчування. Проаналізовано сучасний стан, інноваційні розробки вітчизняних і закордонних вчених, визначено перспективні напрями розширення асортименту рибних пудингів та розвитку ринку продукції для дитячого харчування. Встановлено, що основними лідерами з виробництва даного виду продукції є: Італія, Англія, Німеччина, Норвегія, Болгарія, які спеціалізуються на овочево-рибній продукції. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність комбінування рибної, рослинної та тваринної сировини з метою формування харчової цінності рибних пудингів відповідно до вимог продуктів для дитячого харчування.
 • Документ
  Influence of neurotropic and metabolic drugs on structural and functional state of lipid matrix of the cell membrane
  (НУБіП України, 2020) Seba, M.V.; Khomenko, M.O.; Nosevych, D.K.; Golubev, M.I.; Kaplunenko, V.G.; Byelinska, I.V.; Rybalchenko, V.K.
  Lately, more and more often to stimulate the reproductive function of animals people use biochemical products, which are based on neurotropic and metabolic compounds and trace elements of nanobiotechnological origin. In order to new biotechnical drugs search and development, and more effective and safe combinations of dietary supplements in them, one should know Biochemical mechanisms of membranotropic action of these substances on a cell. Since these substances can lead to physiological changes in the cell and trigger nonspecific toxic effects on the body of animals depending on dose and period of action. The article presents the results of studies on the effects of neurotropic and metabolic drugs on structural and functional state of lipid matrix of the cell membrane.
 • Документ
  Гематологічні показники та швидкість росту залежно від тривалості ембріонального розвитку свиней, одержаних за промислового схрещування
  (НУБіП України, 2020) Маценко, М.І.
  Дослідження проведені на свинях, одержаних за промислового схрещування в умовах свинарського комплексу СВАТ «Агрокомбінат «Калита». Для досліджень відібрали 115 помісних свиноматок (велика біла × ландрас) – аналогів за віком та розвитком, яких спарували чистопородними кнурами великої білої породи.
 • Документ
  Rearing rainbow trout juvenile fish of this year at different levels of protein in feed stuffs
  (НУБіП України, 2020) Kondratiuk, V.M.
  The article considers the efficacy of using complete feed stuffs with different protein levels for rearing rainbow trout juvenile fish up to 10 g. The purpose of the experiment was to establish the influence of different protein nutrition levels on trout productivity indices.
 • Документ
  Продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи за різного вагового росту телиць
  (НУБіП України, 2020) Климковецький, А.А.; Носевич, Д.К.
  Вивчали продуктивність корів-первісток залежно від живої маси та середньодобових приростів телиць під час вирощування. Для дослідження використано дані тварин української чорно-рябої молочної породи київського заводського типу. Кожні три місяці, від народження до 18-місячного віку, у телиць визначали живу масу і середньодобовий приріст.
 • Документ
  Ефективність підгодівлі бджіл за використання на запиленні плодових культур
  (НУБіП України, 2020) Боярчук С.В.; Адамчук Л.О.; Пилипко К.В.
  У глобальному значенні медоносні бджоли (Apis mellifera L., 1758) реалізують важливу для всієї планети функцію запилення рослин. Для нормального розвитку бджолиної сім’ї задоволення харчових потреб є критично важливим процесом. Метою дослідження стало визначення ефективності застосування підгодівель для нарощування льотної діяльності бджіл на запилені плодових культур. Для її реалізації розробили циклограму застосування підгодівель та підібрали оптимальну рецептуру кормів; дослідили вплив підгодівлі на темпи нарощування сили бджолиних сімей за кількістю вуличок та визначили ефективність застосування підгодівель за обліком пилкозбиральної льотної діяльності бджіл. Дослідження проводили в умовах приватного плодового саду на запиленні вишень, черешень, груш і яблунь у 2020 році.
 • Документ
  Тваринництво та технології харчових продуктів
  (НУБіП України, 2020) Гетя, А.А.; Чумаченко, І.П.; Мельник, В.І.; Носевич, Д.К.; Баль-Прилипко, Л.В.
  У науковому журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних і наукових установ. Науковий журнал включено до Переліку наукових фахових видань України "Категорія Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 (спеціальності: 181 - харчові технології; 204 - технологія виробництва продуктів тваринництва, 207 - водні біоресурси і аквакультура.
 • Документ
  Ефективність відтворення молочної худоби при застосуванні різних біотехнологічних методів
  (НУБіП України, 2020) Рубан, С.Ю.; Даншин, В.О.; Кирій, А.А.; Литвиненко, Т.В.
  У розведенні молочної худоби важливе значення має застосування біотехнологічних методів, перш за все, використання допоміжних репродуктивних технологій (англ. assisted reproductive technologies, ART), таких як штучне осіменіння, множинна овуляція і трансплантація ембріонів. Метою досліджень було проведення аналізу ефективності застосування чотирьох методів запліднення телиць та корів з використанням традиційного штучного осіменіння кріоконсервованою спермою (1-група), осіменінням кріоконсервованою спермою, розділеною за статтю (сексована сперма – 2-група), методами трансплантації свіжовимитих (3-група) та заморожених ембріонів (4-група).
 • Документ
  Оцінка вібраційних і електротехнічних параметрів процесу зневоложення високовологих та рідких дисперсних систем переробних і харчових виробництв
  (НУБіП України, 2020) Паламарчук, І.П.; Слободянюк, Н.М.; Зозуляк, O.А.; Іволга, А.Р.
  Збільшення рушійної сили процесу зневоложення насіння гарбуза та іншої високовологої сільськогосподарської сировини підвищили шляхом центрифугування за обертання ротора, створення електроосмотичного ефекту за ефективних умов для однобічної дифузії, процесу фільтрування середовища через перфорації ротора. Для зменшення технологічного опору за зневоложення створювали псевдозріджений шар продукції за рахунок надання робочій ємкості коливального руху. Для визначення раціональних параметрів процесу вібровідцентрового вологовидалення із застосуванням електроосмотичного ефекту було розроблено експериментальну вібраційну установку, пристрій формування електричного поля, вимірювально-регулювальне оснащення у вигляді мікроконтролерної системи. Комплекс розробленого обладнання забезпечував послідовне проведення триетапного вібраційного фільтраційно-конвективного сушіння високовологого насіння гарбуза шляхом чергування дії потоку теплоносія, електромагнітного поля, низькочастотних коливань у їх певних комбінаціях та зміні технологічних параметрів.